Academic Events

These are the academic events that we organized, part of or attended.

  • slider
  • 19. Ulusal Optik,

    Elektro-Optik ve

    Fotonik Çalıştayı

    Bu toplantı, ulusal boyutta optik, elektro-optik ve fotonik konularına yönelik yıllık tek bilimsel toplantı serisi olan Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştaylarının 19.'sunu oluşturmaktadır.

    +